name

차량정보

노선정보
제목 기아부품 고정노선

>> 기아자동차부품 노선 (5톤 윙바디)
- 지원지역 : 안산 / 광명 인근지역

- 운행구간 : 안산 ~ 광명

- 차종 :  5톤 장축 리프트장착

- 상세내용 : - 기아자동차부품 고정납품으로 안정적,장기적 근무가 가능한 노선
                  - 주간 업무
                  - 상/하차 작업 없는 운전만
                  - 안산 ~ 광명 고정노선
                  - 초보자,경력자 모두가능 (초보자는 연수진행)
                  - 고정제 (완제)  +유류비 톨비 100%지원
                    매출제 선택가능


  ※ 지원 시 지원 및 업무가능 유,무 확인바랍니다. ( 현 시점으로 마감된 일자리 有 )